GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016

Så er det snart tid til igen at afholde generalforsamling i The Green Pride. Vi håber på at se rigtig mange af jer medlemmer, til en hyggelig aften.

Dato: Onsdag d. 29. juni kl. 18:00
Sted: Viborg Stifts Folkeblad
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 27. juni kl. 18:00 (hvis man ønsker at spise)
Menu: Smørrebrød med en øl eller vand.

På valg er i år:

René Vistisen
Lars Hartvig
Christian Bitsch

Den resterende bestyrelse bestående af Henrik Marager og Thomas Madsen bliver siddende endnu et år.

Ydermere har vi brug for en ny suppleant, så det er der mulighed for at stille op til.

Ønsker man at stille op til en bestyrelsespost, må dette gerne meddeles til den nuværende bestyrelse.

På den ordinære Generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning fra bestyrelsen.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7) Valg af 2 folkevalgte revisorer.
8) Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne § 6, stk. 3.

Fra:
3. Indkaldelse til ordinær Generalforsamling finder sted ved annoncering på stadion ved sidste
hjemmekamp inden Generalforsamlingen, samt i Viborg Stifts Folkeblad under forenings nyt, på
The Green Prides hjemmeside og fremsendes pr. email til de medlemmer, som vi har en
mailadresse på og som brev til de medlemmer, som ikke har en email adresse.

Til:
3. Indkaldelse til ordinær Generalforsamling finder sted ved annoncering på stadion ved sidste
hjemmekamp inden Generalforsamlingen, samt i Viborg Stifts Folkeblad under forenings nyt, på
The Green Prides hjemmeside og Facebookside, samt fremsendes pr. e-mail til de medlemmer, som vi har en
mailadresse på.

Tilmelding til Generalforsamling 2016 kan ske på tlf. 6160 1896

Mvh Bestyrelsen i The Green Pride