Generalforsamling i The Green Pride 2018

Generalforsamling i The Green Pride 2018

Så er det snart tid til igen at afholde generalforsamling i The Green Pride. Vi håber på at se rigtig mange af jer medlemmer, til en hyggelig aften.

Dato: Torsdag d. 14. juni kl. 18:00
Sted: Viborg Stifts Folkeblad
Tilmeldingsfrist: Mandag d. 11. juni kl. 18:00 (hvis man ønsker at spise)
Menu: Smørrebrød med en øl eller vand.

På valg er i år:

Leif Bitsch
Lars Hartvig
Christian Bitsch
Karsten Trier

Den resterende bestyrelse bestående af Henrik Marager bliver siddende endnu et år.

Ydermere har vi brug for 2 nye suppleanter, så det er der også mulighed for at stille op til.

Ønsker man at stille op til en bestyrelsespost, må dette gerne meddeles til den nuværende bestyrelse.

På den ordinære Generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning fra bestyrelsen.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7) Valg af 2 folkevalgte revisorer.
8) Eventuelt.

Tilmelding til Generalforsamling 2018 kan ske på tlf. 6160 1896

Mvh Bestyrelsen i The Green Pride