Generalforsamling.

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling i TGP. Generalforsamlingen vil blive afholdt Torsdag d. 21 juni kl. 18.00 og alle medlemmer der har interesse for dette er meget velkomne. Igen i år er Viborg Stifts folkeblad behjælpelige med at låne et af deres mødelokaler ud til dette arrangement. Viborg Stifts folkeblad har til huse på Vesterbrogade 8 1.th

Efter generalforsamlingen vises den første kvartfinale ved EM, kampen er i mellem vinderen fra gruppe A og så toer fra gruppen B (Danmarks gruppe) så hvis du har lyst til at se denne kamp sammen med andre fodboldfans er du velkommen til at blive.

Tilmelding skal ske inden mandag d. 18 juni kl. 17.00 på tlf. 61601896

Denne aften er selvfølgelig kun for jer medlemmer, så husk gyldig medlemskort.

Program for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning fra bestyrelsen

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter

6. Valg af 2 folkevalgte revisorer

7. Eventuelt…

8. TGP står for et let traktement

Forslag der tilsigter en beslutning på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før Generalforsamlingen.

Grønne hilsner TGP Bestyrelsen